КИЇВСЬКИЙ ІНСТИТУТ

НАЦІОНАЛЬНА ГВАРДІЯ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ ІНСТИТУТ

Київський інститут > Нормативно-правова база

Нормативно-правова база

Закони України

 1. Закон України «Про вищу освіту»
 2. Закон України «Про науково-технічну інформацію»
 3. Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність»
 4. Закон України «Про наукову і науково-технічну експертизу»
 5. Закон України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки»

Нормативні акти МВС та МОН

 1. Положення про конкурс на кращу наукову, науково-технічну та профорієнтаційну продукцію в апараті МВС, територіальних органах, закладах, установах і підприємствах, що належать до сфери управління
 2. Тематика наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок на 2020-2024 роки
 3. Положення про конкурс наукових робіт здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти закладів вищої освіти, що належать до сфери управління Міністерства внутрішніх справ України
 4. Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей

Положення КІНГУ,  що регламентують наукову роботу:

 1. Положення «Про організацію наукової роботи в Київському інституті Національної гвардії України»
 2. Положення «Про наукове товариство здобувачів вищої освіти Київського інституту Національної гвардії України»
 3. Положення «Про академічну доброчесність в Київському інституті Національної гвардії України»
 4. Положення «Про систему запобігання та виявлення академічного плагіату у Київському інституті Національної гвардії України»
 5. Положення про наукові та навчальні видання Київського інституту Національної гвардії України
 6. Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у Київському інституті Національної гвардії України
 7. Положення про наукове фахове видання Київського інституту «Науковий вісник Київського інституту Національної гвардії України»
 8. Положення про науково-дослідний гурток курсантів Київського інституту Національної гвардії України
Привіт