Правила прийому

Строки прийому заяв і документів, вступних іспитів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

 

Прийом заяв і документів (навчальних справ), вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти та на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра для отримання ступеня бакалавра денної форми навчання проводиться в такі строки:

Початок прийому заяв та документів 10 травня
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право складати вступні іспити до 18.00 год. 29 липня
Реєстрація 29 липня
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів ЗНО до 18.00 год. 29 липня
Строки проведення співбесід 08-17 серпня
Строки проведення вступних іспитів з числа цивільної молоді 08-12 серпня
Строки проведення вступних іспитів з числа військовослужбовців 13-17 серпня
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників до 18.00 год. 18 серпня
Строки виконання вступниками вимог до зарахування до 18.00 год. 20 серпня
Терміни зарахування вступників не пізніше 21 серпня


правила прийому

Привіт