Правила прийому

Строки прийому заяв і документів, вступних іспитів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

 

Прийом заяв і документів (навчальних справ), вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти та на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра для отримання ступеня бакалавра денної форми навчання проводиться в такі строки:

Початок прийому заяв та документів10 травня
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право складати вступні іспитидо 18.00 год. 29 липня
Реєстрація29 липня
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів ЗНОдо 18.00 год. 29 липня
Строки проведення співбесід08-17 серпня
Строки проведення вступних іспитів з числа цивільної молоді08-12 серпня
Строки проведення вступних іспитів з числа військовослужбовців13-17 серпня
Термін оприлюднення рейтингового списку вступниківдо 18.00 год. 18 серпня
Строки виконання вступниками вимог до зарахуваннядо 18.00 год. 20 серпня
Терміни зарахування вступниківне пізніше 21 серпня
Привіт