Бібліотека

Бібліотека є структурним підрозділом Київського інституту Національної гвардії України. Основним завданням якої є розвиток, створення та організація використання власних і світових інформаційних ресурсів для інформаційного забезпечення освітнього процесу.

До послуг користувачів сучасний читальний зал на 40 місць з комп’ютерною та офісною технікою (моноблоки, плазмовий телевізор), доступом до мережі Інтернет; абонемент, з відкритим доступом до фондів, де науково-педагогічні та наукові працівники, курсанти, ад’юнкти, інші працівники інституту одержують навчальну та художню літературу, періодику.

Фонд бібліотеки становить 7250 примірників, серед них: навчальна література – близько 5 000, художня література – близько 500, довідкова – близько 1000.
Основними джерелами комплектування фонду є благодійники, викладачі, працівники інституту та документообмін.
Протягом останнього року фонд бібліотеки збільшився на 1053 примірників видань.

Налагоджена співпраця та укладені договори на здійснення документообміну з: Науковою бібліотекою ім. М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка від якої отримали 226 примірників видань; Науково-технічною бібліотекою ім. Г.І. Денисенка Національного технічного університету України «Київський політехнічний інституту імені Ігоря Сікорського» від якої надійшло 20 примірників видань.
Також співпрацюємо з Громадською організацією «Реформація» від якої, за благодійним проєктом «Військо читає», отримали 189 примірників видань.
Від Іміджево-видавничого центру Національної гвардії України надійшло 276 примірників видань, з Головного управління НГУ – 29.
За результатами благодійної діяльності отримано 293 примірників видань.
У фонді бібліотеки широко представлені підручники, навчальні посібники, методичні матеріали, монографії, довідники, матеріали наукових конференцій та семінарів, звіти про науĸово-дослідні роботи, автореферати вчених інституту.
Нові надходження виставляються для перегляду.

Для кращої забезпеченості літературою військових дисциплін співробітниками бібліотеки створений інформаційний ресурс «Електронна військова бібліотека», фонд якої складається з більш ніж 750-ти електронних джерел (підручники, навчальні посібники, настанови, доктрини, військові публікації тощо). Даний інформаційний ресурс систематизований за дисциплінами, передбачає відбір видань за тематичними пошуковими запитами, перегляд змісту, читання або завантаження документів на мобільні пристрої за допомогою QR-коду. До нього створений картковий каталог де на каталожній картці з лицевої сторони подано бібліографічний опис джерела, а на зворотній – згенерований QR-код за допомогою якого потрібний документ завантажується на мобільні пристрої без використання комп’ютерної техніки. Всі учасники освітнього процесу мають доступ до ресурсу через освітню дистанційну платформу MOODLE.

Важливе значення в інформаційному забезпеченні освітнього процесу належить довідково-бібліографічному апарату бібліотеки, зокрема каталогам та картотекам. В бібліотеці створена система традиційних каталогів та картотек зокрема: алфавітний каталог, систематичний каталог, картотека забезпеченості дисциплін.

Для зручності користувачів діє база даних “Електронний каталог”, яка налічує понад 7 тисяч записів документів. Крім того є можливість користуватися пошуковими інтернет-платформами Web of Science та Scopus .

Для більш оперативного використання інформаційних ресурсів та популяризації фонду бібліотека організовує: постійно діючі виставки нових надходжень літератури; тематичні виставки з актуальних питань; виставки на замовлення науково-педагогічних працівників та під час проведення інститутських заходів; виставки до ювілейних та знаменних дат.

Здійснюється передплата періодичних наукових фахових видань, зокрема журналів «Наука і оборона», «Право України», «Юридична Україна», до бібліотеки надходять інші періодичні наукові фахові видання, зокрема видання «Науковий вісник Київського інституту Національної гвардії України».

Бібліотека пропонує користувачам широкий перелік послуг:
– комплексне бібліотечно-інформаційне обслуговування;
надання фактографічної інформації;
– інформаційно-бібліографічне супроводження потреб науковців при виконанні науково-дослідних робіт та наукових досліджень;
– тематичний підбір документів;
– індексування документів по Універсальному десятковому класифікатору (УДК);
– навчання основам бібліотечно-бібліографічної грамотності.

Робота бібліотеки спрямована на:
– досягнення високого рівня бібліотечного та бібліографічного обслуговування;
– розвиток середовища, що сприяє дослідженню, навчанню та викладанню, через якісний інформаційний супровід;
– збереження і популяризацію наукових надбань інституту;
– збільшення користувацької аудиторії;
– розширення репертуару послуг для користувачів;
– пошук нових сучасних форм взаємодії з користувачами.
Сьогодні бібліотека являє собою систему, що постійно розвивається, змінюється, трансформується з традиційної бібліотеки в науково-інформаційний центр.

Привіт