Нормативні документи

Перелік документів з організації освітнього процесу

Положення про використання технологій дистанційного навчання

Типове положення про факультет Київського інституту НГУ

Типове положення про кафедру Київського інституту НГУ

Положення про неформальну та інформальну освіту

Положення про організацію освіт. процесу в КІНГУ

Положення про практичну підготовку здобувачів у КІ НГУ

Положення про підвищення кваліфікації НПП в КІНГУ

Положення про приймальну комісію КІ НГУ

Положення про розроблення, моніторинг, осв. програм в КІ НГУ

Положення про стейкхолдерів осв. програм КІ НГУ

Положення про формування індивідуальної освітньої траєкторії КІНГУ

Положення про оцінювання знань здобувачів в КІ НГУ

Положення про бібліотеку

Положення про полiтику запобiгання i протидii булiнгу (цькуванню)

Положення про планування та облiк навантаження науково-педагогiчних працiвникiв

Положення про наукове товариство здобувачів вищої освіти КІНГУ

Положення про академічну доброчесність в КІНГУ

Положення про систему запобігання та виявлення академічного плагіату в КІНГУ

Положення про організацію наукової роботи КІНГУ

Положення про екзаменаційну комісію

Положення про курсантське самоврядування

Положення про політику та процедуру врегулювання конфліктних ситуацій у Київському інституті

Положення про кафедру соціально-гуманітарних та правових дисциплін

Положення про кафедру державної безпеки

Положення про кафедру правового забезпечення діяльності НГУ

Положення про кафедру управління підрозділами Національної гвардії України

Положення про факультет забезпечення державної безпеки

Положення про рейтингове оцінювання здобувачів вищої освіти

Положення про факультет службово-бойової діяльності Національної гвардії України

Положення про кафедру бойового та логістичного забезпечення

Положення про кафедру ВСП

Положення про кафедру мовної підготовки

Положення про раду сержантів у Національній гвардії України

Положення про практичну підготовку здобувачів вищої освіти КІНГУ

Положення про навчально-методичне забезпечення освітнього процесу в КІ НГУ – додатки

Положення про навчально-методичне забезпечення освітнього процесу в КІ НГУ

Положення про кафедру тактики та тактико-спеціальної підготовки

Концепція мовної підготовки Київського інституту Національної гвардії України

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості у КІ НГУ

Привіт