Мова освітнього процесу

У Київському інституті Національної гвардії України мовою освітнього процесу є державна мова. Усі види занять та виховні заходи освітнього процесу, спілкування військовослужбовців та працівників закладу вищої освіти, оформлення навчально-методичного забезпечення освітнього процесу здійснюється українською мовою.

Здобувачі вищої освіти відповідно до освітньо-професійних програм вивчають іноземну мову (англійську). Цю діяльність забезпечує кафедра мовної підготовки. Крім того у Київському інституті Національної гвардії України функціонує мовний відділ, який створює умови для підвищення рівня підготовки як здобувачів вищої освіти, так і персоналу Київського інституту Національної гвардії України.

Науково-педагогічні працівники кафедри соціально-гуманітарних та правових дисциплін виховують у здобувачів вищої освіти повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей держави.

Привіт