КИЇВСЬКИЙ ІНСТИТУТ

НАЦІОНАЛЬНА ГВАРДІЯ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ ІНСТИТУТ

Київський інститут > Науково-дослідна лабораторія

Науково-дослідна лабораторія

Науково-дослідна лабораторія з підготовки військ є самостійним структурним підрозділом Київського інституту Національної гвардії України, що проводить наукові дослідження з актуальних проблем підготовки військ щодо забезпечення виконання визначених оборонних і правоохоронних завдань, а також забезпечує реалізацію заходів, пов’язаних з удосконаленням системи військової освіти, підвищенням ефективності освітнього процесу та якості підготовки військових фахівців.

Метою діяльності науково-дослідної лабораторії є проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень, виконання науково-дослідних робіт з актуальних проблем підготовки військ, правового забезпечення військ (сил) та правоохоронної діяльності, проведення інших форм наукових досліджень з проблем підготовки військ, загальних питань службово-бойової діяльності НГУ, правового забезпечення військ (сил) та правоохоронної діяльності. 

Діяльність науково-дослідної лабораторії ґрунтується на співпраці із органами військового управління, військовими частинами, вищими військовими навчальними закладами, центрами та іншими структурними підрозділами  НГУ, закладами вищої освіти та науково-дослідними установами суб’єктів сектору безпеки і оборони, установами й організаціями, громадськими об’єднаннями, діяльність яких стосується проблематики  науково-дослідної лабораторії.

Основними функціями в діяльності науково-дослідної лабораторії є:

виконання фундаментальних та прикладних досліджень, спрямованих на забезпечення якісної та всебічної підготовки військ, зокрема, з урахуванням досвіду провідних країн – членів НАТО та FIEP, у тому числі самостійне виконання планових науково-дослідних робіт як в ініціативному порядку, так і за замовленням зацікавлених суб’єктів з актуальних питань підготовки військ, спрямованих на забезпечення виконання визначених оборонних і правоохоронних завдань;

організація та забезпечення наукового, науково-технічного співробітництва в галузях національної безпеки і оборони, державної безпеки; підготовки військ; права національної безпеки та військового права, зокрема, з питань оборони, захисту суверенітету і територіальної цілісності України, розвитку суб’єктів сектору безпеки і оборони, військового правопорядку та міжвідомчої взаємодії у галузі забезпечення державної безпеки, проходження військової служби, забезпечення прав, свобод і соціально-правових гарантій військовослужбовців та членів їх сімей, адаптації національного законодавства у сфері національної безпеки і оборони до стандартів країн-членів НАТО та FIEP.

Контактна інформація:

Корпоративна електронна пошта: nov_kingu@ukr.net

 

Привіт