КИЇВСЬКИЙ ІНСТИТУТ

НАЦІОНАЛЬНА ГВАРДІЯ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ ІНСТИТУТ

Київський інститут > Прийом на військову службу

Прийом на військову службу

В Київському інституті НГУ прийом на військову службу за контрактом здійснює відділ кадрової роботи.

Поштова адреса: 03179, м. Київ, вул. Оборони Києва, 7.

Електронна пошта: kingu@ngu.gov.ua

Телефон для довідок: відділ кадрової роботи +38 098-001-30-15, +38 066-745-91-15, +38 097-340-34-58, +38 093-324-63-60

 

Порядок проходження громадянами України військової служби, їх права та обов’язки визначаються законами України, положеннями про проходження військової служби громадянами України в Збройних Силах України, та іншими нормативно-правовими актами.

 

Відповідно до ст. 20 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» на військову службу за контрактом осіб рядового, сержантського і старшинського складу до Національної гвардії України приймаються громадяни України, які пройшли професійно-психологічний відбір і відповідають установленим вимогам проходження військової служби:

– військовослужбовці, які проходять строкову військову службу у Національній гвардії України;

– громадяни призовного віку, які мають вищу, професійно-технічну або повну (базову) загальну середню освіту і не проходили строкової військової служби;

– військовозобов’язані, а також жінки, які не мають військових звань офіцерського складу, з відповідною освітою та спеціальною підготовкою віком від 18 років.

 

Вимоги до кандидатів для проходження військової служби за контрактом:

– придатні за станом здоров’я до військової служби у Національній гвардії України, що встановлюється в ході медичного огляду та професійно-психологічного відбору, які проводяться у відомчих медичних закладах МВС України;

– вища, професійно-технічна, повна або базова загальна середня освіта (для громадян призовного віку, які не проходили строкової військової служби);

– наявність кваліфікації, що споріднена або відповідає військово-обліковій спеціальності за посадою, на яку планується призначення для проходження військової служби за контрактом;

– наявність отриманої під час проходження строкової військової служби військово-облікової спеціальності, що відповідає профілю службової діяльності за посадою, на яку планується призначення для проходження військової служби за контрактом (для військовозобов’язаних).

 

Який рівень фізичної підготовки повинен мати кандидат?

Різні підрозділи залежно від своїх функцій мають різні вимоги до рівня фізичної підготовки кандидатів. Оцінюється остання за трьома критеріями: сила, швидкість і витривалість.

Нижче подана таблиця з мінімальними результатами виконання вправ для оцінки цих якостей залежно від категорії підрозділів.

Схема поділу на категорії:

І категорія – військовослужбовці підрозділів спеціального призначення та розвідки;[1]

II категорія – військовослужбовці військових частин і підрозділів з охорони громадського порядку, оперативного призначення, з охорони важливих державних об’єктів, спеціальних вантажів, дипломатичних представництв, консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних організацій в Україні, кінологічних підрозділів, командири курсантських підрозділів ВНЗ, навчальних частин, військових частин та підрозділів з конвоювання, екстрадиції та охорони підсудних;

III категорія – військовослужбовці військової служби за контрактом Головного управління Національної гвардії України, управлінь оперативно-територіальних об’єднань, управлінь військових частин

IV категорія – військовослужбовці військових частин, які не відносяться до І-ІІІ категорій, військовослужбовці військових частин та підрозділів забезпечення.

 

Не підлягають прийому на військову службу за контрактом громадяни України, які:

– не пройшли професійно-психологічний відбір і не відповідають установленим вимогам проходження військової служби; (закон України «Про військовий обов’язок і військову службу» ст. 20 (Редакція від 05.12.2020);

– мають непогашену або не зняту судимість за вчинення кримінального правопорушення (крім реабілітованої особи) або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією (закон України «Про Національну гвардію України» ч. 8 ст. 9 (Редакція від 03.07.2020);

Довідково: частина восьма статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законами № 524-ІХ від 04.03.2020, № 720-ІХ від 17.06.2020}Примітка. Термін «близькі особи» у цьому Законі вживається у значені, наведеному в Законі України «Про запобігання корупції».

Стосовно осіб, які претендують на зарахування для проходження служби на відповідних посадах у Національній гвардії України, за їх письмовою згодою проводиться спеціальна перевірка в порядку, встановленому Законом України «Про запобігання корупції»

 

КОНТРАКТ

З громадянами України, які добровільно вступають на військову службу, укладається контракт про проходження військової служби – письмова угода, що укладається між громадянином і державою, від імені якої виступає командир військової частини, для встановлення правових відносин між сторонами під час проходження військової служби.

 

Для громадян України, які вперше приймаються на військову службу за контрактом, установлено такі строки військової служби в календарному обчисленні:

– для військовослужбовців, прийнятих на військову службу на посади рядового складу – 3 роки;

– для військовослужбовців, прийнятих на військову службу на посади сержантського і старшинського складу, – 3-5 років.

 

Які переваги має служба у Нацгвардії у порівнянні з цивільним працевлаштуванням?

– стабільна оплата праці (від 10 000 грн) та поетапне її зростання залежно від вислуги років, військового звання та займаної посади;

– безоплатна медична допомога військовослужбовцям та членам їх сімей, медичне та санаторно-курортне лікування; військовослужбовці рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом у Національній гвардії України, забезпечуються за рахунок держави харчуванням (тільки обідом) за нормою № 1 – загальновійськовою, крім вихідних, святкових днів та часу перебування у відпусці;

– додаткові  грошові виплати та винагороди (матеріальна допомога на оздоровлення, для вирішення соціальних питань, підйомна допомога при переїзді на нове місце служби, надбавки та премії за виконання особливо важливих завдань, роботи з підвищеним ризиком тощо), при укладанні першого контракту військовослужбовцю виплачується одноразова грошова допомога в розмірі 8-10 прожиткових мінімумів;

– можливість отримати вищу освіту у військових вишах під час служби – безкоштовно або пільгово;

– щорічна відпустка, тривалість якої зростає зі більшенням вислуги років;

– забезпечення службовим житлом за наявності або офіційна оплата за піднайом належних житлових приміщень;

– право на отримання житла за рахунок держави, оренди для військовослужбовців та членів їх сімей жилого приміщення, або, за їх бажанням, отримання грошової компенсації за піднайом (найом) жилого приміщення;

– окрім загального страхового стажу, служба зараховується до стажу державної служби;

– можливість моделювати свою військову кар’єру, обираючи в межах здобутої освіти, вмінь , посадових вимог та наявних вакансій потрібну спеціальність, підрозділ, військову частину, місце проходження служби;

– за бажанням – можливість узяти участь у місіях ООН за кордоном;

– право на пенсію після 25 років календарної служби, зокрема й за змішаним з цивільним стажем;

– першочергова пільга дітям військовослужбовців під час зарахування до всіх дошкільних і загальноосвітніх закладів, оздоровчих таборів; до середніх професійних і вищих навчальних закладів військового профілю;

– один місяць служби за півтора місяця – для осіб на окремих посадах в окремих підрозділах, що визначені переліком.

– пільги після отриманням статусу учасника бойових дій.

 

Привіт