Напрями наукової діяльності

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ КІ НГУ НА 2023-2027 РОКИ

Київський інститут Національної гвардії України є провідним вищим військовим навчальним закладом Національної гвардії з потужною науковою складовою.

Наукова діяльність в Інституті спрямована на пошук та використання нових знань в галузі права, правоохоронної діяльності, службово-бойової діяльності сил охорони правопорядку, а також на забезпечення освітнього процесу та підготовку науково-педагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації.

Наукова діяльність здійснюється відповідно до Конституції України, Законів України «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки», «Про наукову і науково-технічну експертизу», інших нормативно-правових актів України, що стосуються наукової і науково-технічної діяльності, наказів Міністра внутрішніх справ України, Командувача Національної гвардії України, Міністерства освіти та науки України, Візії Національної гвардії України 2035.

Основним напрямком наукової діяльності в Інституті є наукова робота у рамках науково-педагогічних колективів факультетів, кафедр,  науково-дослідної лабораторії, наукового товариства здобувачів вищої освіти Інституту, співпраці з практичними підрозділами та частинами Національної гвардії України, виконання науково-педагогічними працівниками Інституту науково-дослідних робіт на замовлення практичних підрозділів Головного управління Національної гвардії України, впровадження результатів науково-дослідних робіт у практичну діяльність.

Наукова робота здійснюється за науковими програмами, науковими напрямами, науковими проблемами та завданнями, які визначаються перспективою, практикою і потребами будівництва, розвитку та всебічного забезпечення службово-бойової діяльності Національної гвардії, наукового забезпечення освітнього процесу і формулюються відповідними наказами МОН та МВС України, наказами і директивами Командувача Національної гвардії України, наказами та розпорядженнями начальника Інституту.

Основними видами наукової роботи є:

  • розробка завдань на виконання досліджень та вирішення інших наукових завдань;
  • проведення пошукових та прикладних наукових досліджень;
  • проведення досліджень на навчаннях та інших заходах оперативної, мобілізаційної і бойової підготовки та повсякденної діяльності Національної гвардії;
  • розроблення наукових праць, навчальних видань, проєктів нормативних документів;
  • підготовка монографій, підручників, навчальних посібників, дисертацій, статей, проєктів статутів, настанов тощо;
  • наукова і науково-технічна експертиза;
  • патентно-ліцензійна та винахідницька робота;
  • інші види діяльності, пов’язані з одержанням наукових результатів та науковим супроводженням їх практичної реалізації у військах.

Основні наукові здобутки науковців Інституту публікуються у науковому періодичному виданні Інституту «Науковий вісник Київського інституту Національної гвардії України» та інших вітчизняних та закордонних наукових виданнях.

Привіт