КИЇВСЬКИЙ ІНСТИТУТ

НАЦІОНАЛЬНА ГВАРДІЯ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ ІНСТИТУТ

Київський інститут > Науково-організаційний відділ

Науково-організаційний відділ

Начальник науково-організаційного відділу, кандидат юридичних наук, доцент полковник Микола КОМІССАРОВ

Науково-організаційний відділ (НОВ) відповідає за організацію, координування та контроль за виконанням науково-дослідної роботи Інституту.

Метою діяльності відділу є популяризація наукової роботи науково-педагогічних та наукових працівників інституту та залучення до неї здобувачів вищої освіти.

Співробітники відділу сприяють організації публікацій та апробації результатів наукових досліджень.

Діяльність відділу: науково-організаційний відділ підвищує ефективність науково-дослідної роботи; забезпечує взаємодію та координацію діяльності структурних підрозділів в реалізації науково-дослідної та інноваційної діяльності; організує проведення фундаментальних наукових досліджень за встановленими пріоритетними напрямами науково-дослідної роботи інституту та актуальними проблемами службово-бойової діяльності НГУ у правоохоронній та військових сферах; контролює впровадження результатів наукових досліджень; надає методичну допомогу працівникам, та здобувачам вищої освіти у проведенні наукових досліджень; планує, організовує та проводить наукові заходи (конференції, круглі столи, колоквіуми, конкурси наукових робіт, тощо); співпрацює з іншими закладами вищої освіти та підрозділами Національної гвардії України; координує додрукарську підготовку та редагування наукових і навчальних розробок співробітників; контролює написання і підготовку до друку навчальних видань, у тому числі навчально-методичної літератури, наукових видань, довідкових видань та інші видів видань за цільовим призначенням.

 

Контактна інформація:

Корпоративна електронна пошта: nov_kingu@ukr.net

Привіт