КИЇВСЬКИЙ ІНСТИТУТ

НАЦІОНАЛЬНА ГВАРДІЯ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ ІНСТИТУТ

Київський інститут > СЛУЖБОВО-БОЙОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

СЛУЖБОВО-БОЙОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Факультет СБД НГУ є основним організаційним і навчально-науковим структурним підрозділом Інституту, що об’єднує чотири кафедри (кафедра тактики та тактико-спеціальної підготовки, кафедра бойового та логістичного забезпечення, кафедра вогневої та спеціальної підготовки, кафедра управління підрозділами Національної гвардії України) на базі якого здійснюється підготовка курсантів зі спеціальності 253  Військове управління (за видами збройних сил), віднесених до галузей знань  25 Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону та/або декількох споріднених спеціальностей (спеціалізацій).

Курсанти факультету службово-бойової діяльності навчаються за освітньою програмою Управління підрозділами оперативного призначення Національної гвардії України, та отримують професійну кваліфікацію: військовослужбовець, офіцер з управління підрозділами оперативного призначення Національної гвардії України (офіцер тактичного рівня).

Після закінчення інституту курсанти отримують диплом бакалавра та військове звання «лейтенант», та призначаються на посади офіцерського складу (за видами, родами Збройних Сил України, інших військових формувань, утворених відповідно до законів України) тактичного рівня.

 Факультет службово-бойової діяльності Національної гвардії України здійснює підготовку висококваліфікованих фахівців, які можуть займати первинні офіцерські посади в підрозділах оперативного призначення та інших підрозділах Національної гвардії України, інших військових формуваннях сектору безпеки та оброни, що володіють необхідними компетентностями, вміють системно та інноваційно мислити, спроможні вирішувати складні прикладні проблеми в умовах динамічних змін та сучасних викликів для виконання функцій забезпечення державної безпеки в мирний та воєнний час. Курсант оволодіває методами, методиками та технологіями військової кібернетики, логістики, системного підходу до вирішення завдань у сфері військового управління.

За час навчання оволодівають розв’язування складних спеціалізованих задач та вирішують практичні проблеми професійної діяльності у галузі військового управління, або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів військових наук і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Привіт