КИЇВСЬКИЙ ІНСТИТУТ

НАЦІОНАЛЬНА ГВАРДІЯ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ ІНСТИТУТ

Київський інститут > ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ

Факультет забезпечення державної безпеки є основним організаційним і навчально-науковим структурним підрозділом Інституту, що об’єднує три кафедри (Правового забезпечення діяльності НГУ; Державної безпеки; Соціально-гуманітарних та правових дисциплін), на базі якого реалізований повний цикл підготовки фахівців зі спеціальності 251 Державна безпека (на першому (бакалаврському), другому (магістерському), освітньо-науковому рівнях вищої освіти), а також фахівців за спеціальності 081 Право на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти для потреб частин та підрозділів Національної гвардії України у межах державного замовлення на підготовку фахівців для Національної гвардії України, визначених Міністерством внутрішніх справ в межах ліцензованого обсягу на відповідних рівнях вищої, військової професійної освіти.

Науково-педагогічний склад факультету забезпечення державної безпеки залучається до загальної та спеціальної (фахової ) підготовки правоохоронного профілю курсантів з інших спеціальностей віднесених до галузі знань 25 «Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону» та споріднених спеціальностей (спеціалізацій), які впроваджено в Інституті.

Привіт