Науковий вісник Київського інституту Національної гвардії України

актульність
100%
Інноваційність
78%
співпраця
93%
тематичність
89%

Науковий вісник КІНГУ – це науково-практичний збірник, заснований у 2022 році Київським інститутом НГУ.

Запрошуємо всіх бажаючих до співробітництва з нашим виданням та пропонуємо опублікувати ваші статті. Це видання розраховане не тільки для науковців, а й для практиків, які черпають із нього чимало корисного для своєї діяльності. 

Науковий вісник Київського інституту НГУ

заснований з метою розвитку наукового потенціалу в галузі державної безпеки та правового забезпечення службово-бойової діяльності частин та інтеграції його в світовий науковий простір, шляхом оприлюднення результатів досліджень, наукових пошуків окремих дослідників.

Редколегія запрошує науковців, спеціалістів-практиків до участі у виданні чергового номеру журналу.

Вісник є періодичним друкованим засобом масової інформації, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України

01

Засади редакційної політики

Засади редакційної політики поширюються на весь процес підготовки та випуску Вісника і є обов’язковим правилом для всіх, хто до цього долучається, включаючи авторів публікацій. Автори публікацій є відповідальними за викладені в них результати.

02

Подання публікації

Порядок оформлення та подання публікації для оприлюднення у Віснику. Матеріалами для опублікування у віснику є: наукові та оглядові статті, рецензії на наукові видання, повідомлення про події наукового характеру, авторські тексти законопроектів.

03

Процедура рецензування

Процедура рецензування та дотримання редакційної етики. Рецензування наукових статей здійснюється шляхом експертної оцінки відповідності встановленим вимогам, якості та оригінальності наданих рукописів. 

Наші досягнення

0
Наші читачі
0
Спільних авторів

Основна контактна особа

Лавров Лаврова
Секретар
Київський інститут НГУ
Телефон+38 (050) 9999999

Редакційна колегія збірника “Науковий вісник КІНГУ” у своїй роботі керується міжнародними етичними правилами наукових публікацій. Дотримання правил етики наукових публікацій усіма учасниками видавничого процесу сприяє забезпеченню прав авторів на інтелектуальну власність, підвищенню якості видання та запобіганню можливості неправомірного використання авторських матеріалів в інтересах окремих осіб. 

Публікаційна етика

Редакційна етика збірника – комплекс правил, на яких будуються стосунки членів редакційної колегії із зовнішніми рецензентами і авторами з питань публікацій.

Інформаційний розділ

Вартість

Підтвердження проведеної оплати (відскановану квитанцію або її фотографію) автор надсилає в електронному вигляді на e-mail kingu@mvs.gov.ua

Вартість публікації

50

Вартість публікації становить 700 гривень (за 12 сторінок). За кожну додаткову сторінку понад зазначений обсяг необхідно сплатити 50 гривень.

Публікаційний внесок покриває витрати, пов’язані з коректурою і редагуванням статей та макетуванням збірника.

друкований примірник

50

Електронна копія збірника безоплатно та своєчасно розміщується у відкритому доступі на сайті Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського НАН України в розділі «Наукова періодика України», а також на вебсайті видання.

Привіт