КИЇВСЬКИЙ ІНСТИТУТ

НАЦІОНАЛЬНА ГВАРДІЯ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ ІНСТИТУТ

Київський інститут > Наука > Методичний семінар у Київському інституті Національної гвардії України

Методичний семінар у Київському інституті Національної гвардії України

Сьогодення диктує нам нові вимоги до військової освіти, однією із яких є належна підготовка висококваліфікованих фахівців, які можуть займати офіцерські посади в підрозділах Національної гвардії України, що володіють необхідними компетентностями, вміють системно та інноваційно мислити, спроможні вирішувати складні проблеми в умовах динамічних змін та сучасних викликів.

Враховуючи це 18 квітня 2024 відбувся методичний семінар «Особливості застосування інтерактивних інструментів в освіті. Сучасні методи викладання» (офлайн формат). Захід міжвідомчого спрямування організовано і проведено в рамках реалізації Договору про співробітництво між Інститутом педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України (відділом андрагогіки) і Київським інститутом Національної гвардії України (кафедрою управління підрозділами Національної гвардії України).

Руслан Кізян, кандидат наук з державного управління, начальник факультету службово-бойової діяльності НГУ, полковник, окреслив основні напрями удосконалення освітнього процесу, сучасні форми й методи навчання та виховання, які упроваджуються на факультеті, привернув увагу до організаційних, змістових та інших особливостей освітньої діяльності у вищому військовому навчальному закладі.

Олена Аніщенко, доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу андрагогіки, зосередила увагу учасників семінару на відмінностях андрагогічної і педагогічної моделей навчання, особливостях використання технологій навчання, що базуються на досвіді дорослих здобувачів освіти.

Руслан Троцький, кандидат педагогічних наук, начальник кафедри управління підрозділами Національної гвардії України КІ НГУ, полковник, наголосив на актуальності проведення заходів, спрямованих на розвиток професійних компетентностей науково-педагогічних працівників, що позитивно впливає на покращення якості освітнього процесу в цілому та допомагає викладачам впроваджувати інноваційні освітні ініціативи.

Часи змінюються, і ми розуміємо, що освітній процес слід адаптувати до потреб здобувачів вищої освіти. Тому одним із основних, базових компонентів Київського інституту з підвищення якості освіти є впровадження в освітній процес сучасних методів викладання та підвищення професійного розвитку викладачів наголосила начальник групи методичного забезпечення навчального відділу КІ НГУ, майор Наталя Кравченко.

У роботі семінару також взяли участь науковці відділу андрагогіки ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України: Тетяна Калюжна, кандидат філософських наук, старший науковий співробітник відділу; Володимир Піддячий, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу та науково-педагогічні працівники КІ НГУ: Олександр Коба, кандидат педагогічних наук, старший дослідник, доцент кафедри управління підрозділами Національної гвардії України; Андрій Градецький, кандидат юридичних наук, доцент, начальник кафедри бойового та логістичного забезпечення та ін.

Під час методичного семінару його учасниками здійснено:
• обговорення питань, пов’язаних як із мотивацією навчальної діяльності курсантів як одного з провідних факторів забезпечення успішності навчання та особистісно-професійного розвитку, так і зі значенням інноваційних методів, підходів до навчання, які використовуються викладачами для активізації, цілеспрямованості розвитку й поглиблення пізнавальних інтересів здобувачів до дисциплін, що викладаються;
• обмін досвідом щодо організації корпоративного навчання педагогічного персоналу у сфері освіти дорослих, а також використання інтерактивних технологій у закладах освіти різних типів;
• увиразнення специфіки застосування інтерактивних методів навчання в освітньому середовищі вищого військового навчального закладу тощо.
 
Окрему увагу було приділено обговоренню питань, пов’язаних із особливостями застосування у ЗВО інтерактивних методів навчання для здобувачів з інвалідністю.
 
Учасниками семінару окреслено шляхи удосконалення організаційно-методичного забезпечення освітнього процесу у вищій школі, а також подальші напрями мережевої взаємодії, спрямованої на сприяння професійному розвитку науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти в умовах неформальної освіти.
Привіт