КИЇВСЬКИЙ ІНСТИТУТ

НАЦІОНАЛЬНА ГВАРДІЯ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ ІНСТИТУТ

Київський інститут > Оголошення > Розширено перелік спеціальностей за якими здійснюється публікація результатів наукових досліджень в Науковому віснику КІНГУ

Розширено перелік спеціальностей за якими здійснюється публікація результатів наукових досліджень в Науковому віснику КІНГУ

Перелік спеціальностей за якими здійснюється публікація результатів наукових досліджень в Науковому віснику Київського інституту Національної гвардії України розширено. За рішенням Атестаційної колегії МОН від 25 жовтня 2023 року, до наявного переліку спеціальностей додана 253 спеціальність «Військове управління (за видами збройних сил)».
Київський інститут Національної гвардії України створює умови для забезпечення комплексного висвітлення результатів наукових розробок та дослідження в галузі знань 25 Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону, надаючи можливість публікації за трьома з семи спеціальностей – 251, 253, 254.
Також на сторінках Наукового вісника Київського інституту Національної гвардії України можна оприлюднити результати наукових досліджень за спеціальністю 081 «Право».
 
Більше інформації за посиланням:
Привіт