КИЇВСЬКИЙ ІНСТИТУТ

НАЦІОНАЛЬНА ГВАРДІЯ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ ІНСТИТУТ

Київський інститут > Співробітництво > Підписаний МЕМОРАНДУМ про співпрацю між Київським інститутом Національної гвардії України та Національним університетом оборони України

Підписаний МЕМОРАНДУМ про співпрацю між Київським інститутом Національної гвардії України та Національним університетом оборони України

Національний університет оборони України та Київський інститут Національної гвардії України офіційно об’єднали свої зусилля і ресурси у справі підготовки висококваліфікованих кадрів шляхом підписання Меморандуму про співпрацю.

Ця угода визначає новий етап співпраці та розширює можливості для подальшого розвитку системи військової освіти в Україні. Особлива увага була приділена імплементації стандартів НАТО з огляду на кар’єрне зростання українських офіцерів.

Під час зустрічі були визначені конкретні напрямки співпраці. Зокрема:

в освітній діяльності:

 • реалізація спільних програм внутрішньої академічної мобільності здобувачів вищої освіти;
 • обмін досвідом, надання взаємної методичної допомоги у створенні навчально-методичного забезпечення освітнього процесу;
 • сприяння участі співробітників Сторін у роботі комісій з прийому державних іспитів;
 • взаємне рецензування навчально-методичної та наукової продукції;
 • спільне видавництво навчальної та науково-методичної продукції (підручників, навчальних посібників тощо) для навчально-методичного забезпечення освітнього процесу, в тому числі електронних видань, які не мають грифу обмеження доступу;
 • розроблення, внесення змін, впровадження навчальних курсів та програм із професійної підготовки відповідних фахівців, участь у спільних заходах з реалізації Робочої програми Україна – НАТО з виховання доброчесності;

в науковій діяльності:

 • реалізація спільних науково-дослідних проєктів;
 • спільні організація та/або проведення наукових, науково-практичних конференцій, симпозіумів, конгресів, семінарів та інших наукових заходів;
 • публікація наукових статей у журналах (часописах) та інших наукових виданнях, заснованих Сторонами;
 • спільна участь у міжнародних науково-освітніх програмах;
 • взаємний обмін інформацією про науково-дослідні та освітні проєкти, які відбуваються в Україні та/або за кордоном;
 • створення спільних робочих груп;

в соціально-культурній сфері:

 • обмін досвідом у сфері соціального захисту військовослужбовців, науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів і студентів;
 • організація спільних спортивних та інших культурно-масових заходів;
 • організація спільних виставок, експозицій, презентацій;
 • підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації співробітників:
 • організація та проведення взаємних стажувань, навчань, підвищення кваліфікації військовослужбовців та науково-педагогічних працівників Сторін;
 • сприяння обміну науковими, науково-педагогічними та іншими працівниками для проведення навчальних занять, освоєння новітньої техніки і методик наукових досліджень, зокрема в межах реалізації програм внутрішньої академічної мобільності. 

Найближчим часом у рамках Меморандуму вже відбудуться спільні заходи між двома вищими військовими навчальними закладами.

Привіт