КИЇВСЬКИЙ ІНСТИТУТ

НАЦІОНАЛЬНА ГВАРДІЯ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ ІНСТИТУТ

Київський інститут > Співробітництво > Міжвузівський методичний семінар в Київському інституті Національної гвардії України

Міжвузівський методичний семінар в Київському інституті Національної гвардії України

На кафедрі управління підрозділами Національної гвардії України факультету забезпечення державної безпеки Київського інституту Національної гвардії України відбувся міжвузівський методичний семінар на тему: «Особливості впровадження в освітній процес інтерактивних технологій та методів навчання: обмін досвідом». З вітальним словом виступ розпочав начальник факультету забезпечення державної безпеки, доктор юридичних наук, професор, полковник Олександр Кобзар.

В своїй промові він наголосив на важливості й актуальності проведення подібних наукових заходів, які спрямовані на розвиток професійних компетентностей науково-педагогічних працівників. Це позитивно вплине на організацію та впровадження новітніх форм й методів навчання в освітній процес науково-педагогічним складом Інституту.

У роботі семінару взяли участь співробітники відділу андрагогіки – доктор педагогічних наук, старший дослідник, головний науковий співробітник Ольга Баніт та кандидат педагогічних наук, доцент, провідний науковий співробітник Ігор Радомський.

Модератором заходу, кандидатом педагогічних наук, начальником кафедри управління підрозділами Національної гвардії України, полковником Русланом Троцьким були окреслені ключові моменти використання науково-педагогічними працівниками інноваційних методів в освітньому процесі. Акцент ставився на розвиток інноваційних освітніх технологій в освітньому процесі навчального закладу з метою подальшого  забезпечення переходу освіти  на нову, особистісно-орієнтовану парадигму.

Методичний семінар розпочався з плідної роботи викладачів кафедри. Доповідачі розкрили такі важливі питання, як: особливості використання тренінгових технологій в освітньому процесі в закладах вищої освіти; місце й роль інтерактивного навчання в системі інноваційних технологій; тренінгові технології навчання, як засіб розвитку професійних компетенцій майбутніх фахівців та ін.

Ольгою Василівною Баніт та Ігорем Петровичем Радомським проведено інструкторсько-методичне заняття на тему: «Використання інтерактивних методів навчання в освітньому процесі». Метою якого було – ознайомлення з особливостями організації й проведення тренінгових занять та вдосконалення професійної майстерності викладачів інституту. Учасники отримали практичні навички щодо використання інтерактивних форм і методів в освітньому процесі.

Наукова дискусія завершилася ухваленням учасниками семінару спільного рішення щодо активізації подальшої співпраці, спрямованої на професійний розвиток науково-педагогічних працівників Київського інституту Національної гвардії України в активній взаємодії з науковцями Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України.

Привіт