КИЇВСЬКИЙ ІНСТИТУТ

НАЦІОНАЛЬНА ГВАРДІЯ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ ІНСТИТУТ

Київський інститут > Навчання > У Київському інституті НГУ провели методичний семінар «Професійна діяльність викладача – особливості комунікації»

У Київському інституті НГУ провели методичний семінар «Професійна діяльність викладача – особливості комунікації»

У межах реалізації положень Договору про співробітництво між Інститутом педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України та Київським інститутом Національної гвардії України співробітники відділу андрагогіки: Тетяна Калюжна (кандидат філософських наук, провідний науковий співробітник), Алла Самко (кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник), Ігор Радомський (кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник), відповідно до напрямів роботи Центру андрагогічної майстерності педагогічного персоналу закладів вищої освіти відділу андрагогіки провели методичний семінар «Професійна діяльність викладача – особливості комунікації» для науково-педагогічних працівників Київського інституту Національної гвардії України. Зустріч відбулася на базі Київського інституту Національної гвардії України.

Мета методичного семінару «Професійна діяльність викладача – особливості комунікації» – вдосконалення особливостей використання ефективної професійної комунікації науково-педагогічних працівників під час забезпечення освітнього процесу.

Під час методичного семінару Тетяна Калюжна висвітлила такі питання:

  • роль комунікативних навичок викладача й передумови їх формування, які є складовими професійного успіху;
  • значення педагогічної комунікації під час підготовки майбутніх офіцерів Національної гвардії України;
  • з’ясовано сутність комунікативних бар’єрів і культури мовлення, їх вплив на реалізацію завдань комунікативного процесу;
  • роль гуманістичної позиції викладача в процесі діалогічної взаємодії.

Учасники методичного семінару активно дискутували щодо проблемних питань викладання військових дисциплін, сучасний  стан освітнього процесу та перспективні напрямки розвитку та удосконалення професіоналізму науково-педагогічного персоналу Київського інституту Національної гвардії України, висловлювали свої бачення співпраці науково-педагогічної спільноти.

Наприкінці методичного семінару учасникам було надано практичні рекомендації перетворення комунікації у систему усвідомлених, цілеспрямованих дій, скерованих на процес свідомого встановлення й підтримання контактів між викладачем та курсантами, де спілкування має набути характеру творчого процесу, який варто використовувати під час організації та реалізації освітнього процесу.

Окреслено подальші напрямки співпраці, спрямованої на розвиток професійної майстерності викладачів Київського інституту Національної гвардії України у взаємодії з науковцями Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України.

 

Привіт